Welkom

Welkom op de blog van de WillieWortelWerkgroep. Dit is de plusklas van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Sliedrecht. In onze plusklas zitten 18 leerlingen uit de hoogste groepen van de drie scholen van de VCOS. Eén ochtend in de week komen de leerlingen bij elkaar. Er wordt gewerkt aan het "leren leren", "leren werken" en "leren leven".

Een ochtend in onze plusklas ziet er ongeveer als volgt uit:

- inloop: er staan allerlei 'leer'spelletjes klaar

- opening: we lezen een stukje uit het boek: "Je bent een parel in Gods hand" of uit "Oase" en bidden met elkaar

- 3 onderdelen voor de pauze: werken aan de "zoek het zelf uit" kaart, werken uit het boekje Leren Leren of d.m.v. een andere opdracht studievaardigheden leren, een puzzel of ander vraagstuk

- pauze: lekker voetballen, touwtje springen of met elkaar kletsen

- werken aan het project

Het gebeurt ook dat we een heel ander programma volgen, maar dat hangt van bijv. een excursie of gastspreker af.

woensdag 5 juni 2019

We startten deze plusklas ochtend iets anders dan gebruikelijk. We konden namelijk niet bij onze kast omdat in de ruimte voor de kast allemaal meubels gezet waren vanwege een grote schoonmaak in het gebouw. Met elkaar hebben we alles verzet zodat we toch de spullen uit de kast konden halen. De leerlingen vonden het een leuk "verhuis projectje". Hierna was er nog voldoende tijd voor de spellen.
De dagopening ging vandaag over het thema "Contact".  Lin las het verhaal "Contact zonder woorden" waarin Jezus een doofstomme man geneest door zijn aanraking. Jezus maakt contact door zijn aanraking en dat is wat deze man nodig heeft. Na het verhaal hebben we nagedacht over hoe belangrijk contact voor ons is en welke vormen van contact er zijn. Ook deden we het spel oogcontact en merkten we hoe naar het kan zijn als contact maken niet lukt.
De leerlingen hadden al gezien dat we vandaag een ander programma zouden hebben. Op het bord stond namelijk een grote uitdaging. De leerlingen moesten in drietallen een ballenbaan gaan maken van papier, 20 cm plakband en van andere spullen die in het lokaal aanwezig waren. De ping pong bal moest precies 7 seconden over de baan doen en mocht niet stil blijven liggen of uit de baan rollen. Alle leerlingen waren direct enthousiast. Maar eerst moesten er goede groepjes gemaakt worden. De kinderen moesten zelf de groepjes vormen en hierbij rekening houden met elkaars sterke kanten. Voordat we de groepjes gingen vormen bespraken we wat praktische, analytische en creatieve  denkvaardigheden zijn. Met deze informatie gingen de leerlingen de groepjes vormen. Er werd direct flink nagedacht over waar je allemaal rekening mee moest houden. Na drie kwartier konden de ballenbanen gedemonstreerd worden. Het was erg spannend! Bij sommige groepjes ging het goed maar bij andere groepjes vloog de bal uit de baan of bleef stil liggen. Alle kinderen hadden met heel veel inzet gewerkt en dan is het best een teleurstelling als het niet gaat zoals je gehoopt had. Leren omgaan met een teleurstelling hoort ook bij de vaardigheden die je leert in de plusklas. En natuurlijk hadden we het na de demonstratie over wat je nu van deze opdracht hebt geleerd en wat je een volgende keer anders zou doen. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Aan het eind van de ochtend hebben we ons bezig gehouden met optische illusies: erover praten, proberen te snappen of zelf een optische illusie tekenen. Dit onderwerp zorgt voor veel ( leer) plezier.
Aan het eind van de ochtend ruimden we alle spullen weer op en wensten elkaar een fijne vakantie week. Tot 19 juni! Spellen tijdens de inloop


 Spel oogcontact
                                 evaluatie van het project                nog een bordspel uit proberenBallenbaan

 

Optische illusies
woensdag 22 mei 2019

Alle plusklas leerlingen waren vanmorgen present. De leerlingen vinden het leuk om elkaar uit te dagen met een spelletje Set, een potje schaak of een andere smartgame. Andere kinderen kiezen een individueel spel en dagen zich zelf uit met opdracht kaart van het hoogste level.
De dagopening ging deze keer over Paulus. Ook Paulus kreeg te maken met een bijzondere gebeurtenis die zijn leven totaal veranderde. Van de vurigste aanvaller werd hij de vurigste verdediger van de Jezus beweging. Na de uitleg van de Denktank opdracht kon iedereen aan de slag met de opdrachten van het circuit. Vandaag werden voor de laatste keer de spellen gespeeld die de leerlingen bedacht en gemaakt hebben.
Circuit:

  • Denktank: Hoe kun je het spel basketbal aanpassen zodat slechtziende mensen het kunnen spelen?
  • Zoek Het Zelf Uit Kaart
  • spellen
Vooral de Denktank opdracht nodigde uit tot overleg. De leerlingen bespraken hun ideeën met elkaar en stelden ook kritische vragen. Door het stellen van vragen, werd er nog verder nagedacht en werden de ideeën beter.
Vandaag waren Lars en Jens aan de beurt voor hun presentatie. Lars wist heel veel te vertellen over optische illusies en Jens hield zijn presentatie over vulkanen. Lars had een heel blok meegebracht met allerlei voorbeelden van optische illusies die we met elkaar konden bekijken en bespreken. Volgende week gaan we zelf nog aan de slag met dit onderwerp.
Afbeeldingsresultaat voor optische illusie
Jens liet met behulp van twee Marsen zien  wat er gebeurt als twee aardplaten tegen elkaar aangedrukt worden. Daarna kreeg iedereen een lekkere Mars om op te eten.
Eva-Sophie en Jill Rose hadden een Energizer voorbereid. Ze legden het spel uit aan de groep en daarna gingen we in tweetallen proberen om de opdrachten uit te voeren. Dat viel echt nog niet mee.
Hierna hadden we nog even tijd om aan de evaluatie van het project te beginnen. Na het dankgebed ging iedereen vrolijk op huis aan.
 Een spelletje SET

woensdag 15 mei 2019

Tijdens de inloop waren alle leerlingen al snel bezig met de verschillende spellen. Een aantal meiden ging op de laptops uitzoeken hoe het spel SET nu eigenlijk gespeeld moet worden. Ook werd er weer geschaakt. De "ervaren" schakers leren aan steeds meer leerlingen het schaken.
De dagopening ging over Samuël. In het verhaal dat we lazen, vertelt Samuël hoe het is om in de tempel bij Eli te leven. En hoe moeilijk hij het vindt om de boodschap die hij van God kreeg, aan Eli door te geven. Hierna hebben we nog even gesproken over bijzondere gebeurtenissen in ons leven en waarom deze gebeurtenissen bijzonder voor ons zijn.
Nadat de opdrachten van het circuit uitgelegd waren, kon iedereen aan het werk.

  • Zoek Het Zelf Uit Kaart
  • Breinbreker
  • Spellen van het project spelen
Tussendoor gingen we naar buiten en keken we naar "Beleef de lente".
Aan het eind van de ochtend gingen we het ballondebat voorbereiden. De leerlingen hadden de afgelopen week nagedacht welke persoon zij wilden zijn en welke argumenten ze zouden gebruiken om de jury er van te overtuigen dat zij in de ballonmand moesten blijven. Iedereen kreeg nog een kwartier de tijd om de argumenten uit te werken. Alle leerlingen hadden erg veel zin in deze opdracht en wilden snel starten.
We hebben drie rondes gehouden. Er werden goede argumenten gebruikt en soms waren de argumenten erg hilarisch. Uiteindelijk bleven er drie winnaars over. Sommigen leerlingen vonden het debat erg spannend. Ze zagen er tegenop om voor de klas hun argumenten te laten horen. Achteraf gaven ze aan dat het eigenlijk wel mee viel. Een positieve leerervaring!
Nadat alle tafels en stoelen weer opgeruimd waren, sloten we de ochtend af met een dankgebed. 
Tot volgende week!
Woensdag 26 juni gaan we op bezoek bij Kinepolis in Dordrecht en krijgen daar een rondleiding. 

donderdag 9 mei 2019

Na twee weken vakantie kwamen alle leerlingen weer naar de plusklas. Tijdens de inloop werd er eerst gezellig bijgepraat en daarna koos iedereen een denkspel. Een aantal jongens speelde het spel Show it. Het is mooi om te zien hoe de leerlingen uitgedaagd worden door de spellen maar ook hoe ze elkaar uitdagen.
De dagopening ging vandaag over het thema "Dat gebeurt niet elke dag". Bij dit thema staan we stil bij bijzondere gebeurtenissen. We lazen het verhaal "Een roeping" waarin Mozes een opdracht van God krijgt. Mozes had geen zin in de opdracht en geloofde ook niet dat hij er geschikt voor was. Toch voelde hij dat hij het gewoon moest doen. Het Goddelijke vuur zette hem persoonlijk in beweging. Na dit stukje uit Oase lazen we een gebed. In dit gebed werd ook stilgestaan bij vertrouwen hebben en doorzetten.
Vervolgens kregen de leerlingen uitleg over het programma van deze ochtend.
De leerlingen kregen 30 minuten de tijd om een poster te maken bij hun bordspel en om de laatste dingen van hun spel af te ronden. Een aantal tweetallen bleek niet alles af te krijgen. Soms had dit te maken met een verkeerde planning of een te ambitieus plan maar ook aan het niet houden aan gemaakte afspraken. Dit zijn belangrijke leermomenten voor de kinderen. Met elkaar kijken we hoe het komt, hoe ze het op kunnen lossen en wat ze een volgende keer anders kunnen doen. Voor een aantal plusklassers is dit de eerste keer dat ze een opdracht op school niet af krijgen en dat ze er thuis nog aan moesten werken.
Na dit half uur mochten alle tweetallen hun bordspel presenteren. Wat een leuke en originele bordspellen zijn er gemaakt! Iedereen had direct zin om de spellen uit te proberen. En dat gingen we ook doen. Deze ochtend was er tijd om 3 spellen te proberen. Volgende week gaan we er mee verder.
Aan het eind van de ochtend keken we naar een filmpje over een ballondebat. Komende week kunnen de leerlingen al vast nadenken over welke persoon zij in het ballondebat willen zijn en welke goede argumenten ze zouden kunnen gebruiken.
We kijken weer terug op een geslaagde plusklas ochtend. Tot volgende week!

Inloop

 De tweetallen presenteren hun bordspel.
Het play mobil spel
 Het Tutti Frutti spel "Pest" doolhof


 Animal Sports
 Jungle Explorer
 Dieren elementen


 Wilde dieren
 De wereld rond

Heel veel plezier tijdens het spelen van de spellen.