Welkom

Welkom op de blog van de WillieWortelWerkgroep. Dit is de plusklas van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Sliedrecht. In onze plusklas zitten 18 leerlingen uit de hoogste groepen van de drie scholen van de VCOS. Eén ochtend in de week komen de leerlingen bij elkaar. Er wordt gewerkt aan het "leren leren", "leren werken" en "leren leven".

Een ochtend in onze plusklas ziet er ongeveer als volgt uit:

- inloop: er staan allerlei 'leer'spelletjes klaar

- opening: we lezen een stukje uit het boek: "Je bent een parel in Gods hand" of uit "Oase" en bidden met elkaar

- 3 onderdelen voor de pauze: werken aan de "zoek het zelf uit" kaart, werken uit het boekje Leren Leren of d.m.v. een andere opdracht studievaardigheden leren, een puzzel of ander vraagstuk

- pauze: lekker voetballen, touwtje springen of met elkaar kletsen

- werken aan het project

Het gebeurt ook dat we een heel ander programma volgen, maar dat hangt van bijv. een excursie of gastspreker af.

woensdag 16 januari 2019

Zoals elke plusklas ochtend startten we ook nu weer met het spelen van smartgames en andere denkspellen. Vanmorgen kozen de meeste leerlingen om samen of in een groepje een spel te spelen. Lydia en Ruth mochten ondertussen de Energizer voorbereiden.
De dagopening ging vandaag over het thema "groeien". Lydia las het verhaal "Nog even niet". Het ging over de jonge koning Saul die zich ontpopt als een echte leider.
Na de dagopening gingen de leerlingen zich voorbereiden op het debat. Allereerst werd de stelling van deze dag gekozen. De meerderheid van de leerlingen koos de stelling "Bij mooi weer moeten scholen huiswerkvrij zijn". Hierna legde de juf uit hoe je met behulp van het AUB schema een argument sterk kunt maken.
A= argument
U- uitleg
B= bijvoorbeeld
De kinderen moesten vervolgens minimaal drie argumenten "voor" en drie argumenten "tegen" uit gaan werken. Daarna werd bepaald wie de voor- en tegenstanders zouden worden en welke leerlingen in de jury zouden komen. Nadat ook het openingsbetoog was voorbereid, kon het debat gaan beginnen. In het begin verliep het debat wat stroef maar al snel werd er flink gedebatteerd.
Aan het eind van het debat maakte de jury bekend wie het debat gewonnen had.
Hierna vierden we de verjaardag van Fedde. Hij is vandaag 11 jaar geworden. Fedde trakteerde op heerlijke taart. Toen de taart op was, was het tijd om naar buiten te gaan. Ook vandaag deden bijna alle leerlingen mee met een partijtje voetbal.
Elke woensdagochtend mogen twee leerlingen een Energizer voorbereiden. Ze kiezen zelf een spel uit, bereiden het voor, leggen het spel uit aan de groep en moeten vervolgens het spel leiden. Vandaag hadden Ruth en Lydia het spel "Stalen gezichten" voorbereid. Een leuke opdracht waarbij we erg gelachen hebben.
Het laatste deel van de ochtend werkten we aan het project. Elke groep startte met een werkbespreking en daarna ging iedereen snel aan de slag met de verschillende opdrachten.
Elke groep moet acht verschillende opdrachten uitwerken.

Opdrachten bij het project "wereldsteden in Europa"
Bezienswaardigheden

1.     Maak studiekaarten over minimaal 5 bezienswaardigheden. Schrijf/type op de voorkant van het studiekaartje de naam van de bezienswaardigheid met een plaatje of een tekening en op de achterkant een korte omschrijving van wat de bezienswaardigheid inhoudt.

2.     Kies 1 bezienswaardigheid uit. Wat zou jij aan deze bezienswaardigheid veranderen/ verbeteren? Maak er een tekening of een maquette van. Leg uit waarom jij voor deze verbetering hebt gekozen ( geef goede argumenten)
Restaurant
Bij een van de bezienswaardigheden wordt een restaurant geopend.
3.     Kies een bezienswaardigheid en bedenk een naam en logo voor dit restaurant.
4.  Bedenk en maak een menukaart voor dit restaurant.
Geef de gerechten een passende naam en maak een korte omschrijving van het gerecht.
5.     Een van de gerechten is een gerechtje wat past bij een high tea. Dit gerechtje moet jouw groepje maken voor de high tea op 20 februari.


Geschiedenis
6.     Maak een tijdlijn van de geschiedenis van de stad.
Wat was de meest ingrijpende gebeurtenis voor de stad? Leg uit waarom jij dat vindt.
Vergelijken
7.     Vergelijk 2 Europese wereldsteden met elkaar.
Maak een vergelijking tussen een wereldstad in Noord-Europa en Zuid-Europa of een vergelijking tussen een wereldstad in Oost en -West Europa. Noteer minimaal acht overeenkomsten en verschillen. Ga in elk geval in op het klimaat van het land van de stad, de activiteiten / bezienswaardigheden, de manieren van vervoer in de stad en het eten. Maak een Venn diagram. Welke stad zou jij aan een ander aanbevelen om te gaan bezoeken en waarom?
Onderzoeken
8.     Onderzoek in jouw eigen klas, buurt, familie welke Europese wereldsteden de mensen bezocht hebben. Verwerk de resultaten in een grafiek.
Wat hebben ze uit die stad meegenomen naar Nederland ? (souvenirs/dingen/materialen, eten/drinken, gebruik

Na het opruimen van de tafels, sloten we de ochtend af met een dankgebed.
Volgende week gaan we naar "De Heeren van Slijdregt".


 De jury maakt de winnaar bekend

 "Stalen gezichten"

werken aan het project
donderdag 10 januari 2019

Op deze eerste plusklas ochtend in 2019 waren alle leerlingen weer aanwezig. De laptops werden klaargezet, de spellen uit de kast gehaald en ondertussen werd er flink bijgepraat want na de vakantie hadden de leerlingen elkaar veel te vertellen.
De dagopening ging vandaag over kansen en mogelijkheden. Er ligt een nieuw jaar met nieuwe kansen voor ons. Een jaar waarin elke dag op ons wacht om gevuld te worden. Maken we er wat van? Pakken we de kansen? Amy las het verhaal over de jonge koning Salomo. Salomo heeft een droom waarin God tegen hem zegt: "Vraag wat je wilt en ik zal het je geven". Wat een kans. Maar wat zeg je dan? Ik wil veel geld of ik wil een lang en gelukkig leven? Nee, Salomo vraagt om een opmerkzame geest zodat hij zou kunnen zien wat goed is en wat niet. Een wijs antwoord. In die droom zegt God dat Salomo nog wijzer zal worden. Hij zal zo goed weten wat goed is en wat verkeerd, dat iedereen tegen hem opkijkt. Het blijft niet bij een droom. Salomo wordt inderdaad beroemd om zijn wijsheid.
Na de dagopening ging iedereen aan de slag met de opdrachten van het circuit:

  • Zoek Het Zelf Uit Kaart
  • Futoshiki puzzel
  • Evaluatieblad
Tussendoor werd er in de pauze weer sportief gevoetbald. Voordat we aan de laatste ronde van het circuit begonnen, vierden we de verjaardag van Amy. Zij is in de kerstvakantie 11 jaar geworden. 
De traktatie viel goed in de smaak.
Vandaag zijn we gestart met een nieuw project. Voor de leerlingen uit groep 8 is dit het laatste project in de plusklas. Na de voorjaarsvakantie stromen zij uit. Voor sommige leerlingen was dit wel even schrikken. Ter introductie keken we naar een filmpje. Hierin werd kort uitgelegd wat de kenmerken van een wereldstad zijn. Het onderwerp van het nieuwe project is "Wereldsteden in Europa". 
Nadat de leerlingen alle informatie over het project en de daarbij behorende opdrachten hadden gelezen, gingen we drie wereldsteden kiezen. Het zijn uiteindelijk Londen, Rome en Parijs geworden.
Daarna maakten de leerlingen zelf drie groepen. Dat verliep heel goed en iedereen was tevreden over de groepsindeling. Toen was er nog voldoende tijd om aan de opdrachten te beginnen. Het project heeft 8 opdrachten die uitgewerkt moeten worden. Het maken van een goede planning, een duidelijke taakverdeling  en goede afspraken zijn  bij dit project heel belangrijk. Ook zal de beschikbare tijd efficiënt moeten worden gebruikt om er voor te zorgen dat alle opdrachten op tijd af zijn. Ook hebben we vooraf duidelijk afgesproken waar de opdrachten aan moeten voldoen.
Tijdens de high tea op 20 februari zullen de groepen hun project presenteren.
Alle kinderen begonnen met veel enthousiasme aan het project en er werden al goede afspraken gemaakt. 
We sloten de ochtend af met gebed en kijken terug op een fijne plusklas ochtend.


Denkspellen

 Evaluatie blad


verjaardag vieren groepsindeling: iedereen is tevreden!

 De eerste werkbespreking

woordspin en lijst van bezienswaardigheden van de gekozen stad 

woensdag 19 december 2018

Vanmorgen was de plusklas weer compleet. De leerlingen gingen allemaal aan de slag met de smartgames. Vandaag werd er ook weer geschaakt. Thomas en Lars begonnen met het leren van de spelregels van het schaken. Ook werd er een mooie opstelling gemaakt met Spektro.
En vandaag is het eindelijk gelukt om de puzzel 36 Cubes op te lossen. Een groepje leerlingen is al een aantal weken bezig met deze puzzel maar vandaag lukte het!
Na de inloop las Amy het verhaal "Hoor naar de keizer" uit Lucas 2: 1-7. We sloten de dagopening af met gebed.
Omdat drie leerlingen vandaag wilden presenteren, startten we hier direct na de dagopening mee.
Myrthe hield een presentatie over Japan. We leerden zelfs een aantal Japanse woorden van haar. David verzamelt Donald Ducks en had een presentatie gemaakt over dit onderwerp. Ook van deze presentatie leerden we veel. De leerlingen gaven tips en tops over de inhoud, de Power Point en over de manier van presenteren.
Deze laatste woensdag voor de vakantie was er geen circuit. De leerlingen maakten allemaal een poster over het Tweede Kamer bezoek van vorig jaar. Lydia en Ruth konden vorige week helaas niet mee en zij kregen de opdracht om een betoog te schrijven bij  de stelling "Vuurwerk moet verboden worden". Nadat alle posters gemaakt waren, hielden Lydia en Ruth hun betoog. De andere leerlingen moesten beoordelen wie het meest overtuigend was. Ook hierbij moesten goede argumenten gegeven worden.
Nadat er in de pauze  weer fijn gevoetbald was, vierden we de verjaardag van Ruth. De traktatie smaakte prima.
Toen was het tijd voor Quinten om zijn presentatie over paddenstoelen te houden. Quinten had in zijn presentatie een grapje verwerkt maar helaas was Siebe te oplettend en had het grapje al te snel door.
De laatste opdracht van deze ochtend was een "grote uitdaging". De leerlingen kregen de opdracht om in een groepje een boot te maken van alleen aluminiumfolie die zoveel mogelijk knikkers kon houden zonder te zinken. Er werd eerst door iedereen een ontwerp gemaakt. Daarna werden de ontwerpen in het groepje besproken en werd bepaald welke boot gemaakt zou gaan worden. Na een half uur had elke groep zijn boot af en konden we gaan testen.  Dat leverde verrassende resultaten op! Na afloop bespraken we wat we van deze opdracht hadden geleerd.
We sloten de ochtend af met een dankgebed en wensten elkaar een fijne vakantie!
Tot volgend jaar!
 Leren schaken

 GELUKT!!!!!

Presenteren